Misja - Bałtyckie-SOS

Przejdź do treści
Nasza Misja
Stowarzyszenie powstało, by bronić naturalnych obszarów nadmorskich Wybrzeża Bałtyku przed zagrożeniami powodowanymi projektami instalacji i infrastruktury nuklearnej, a także innymi przedsięwzięciami technicznymi ingerującymi w ekosystem oraz piękno morza, plaż, lasów, łąk, pól uprawnych, polnych traktów i szlaków oraz uroczysk.
Chcemy bronić środowiska przyrodniczego, miejscowości, sołectw i gmin Wybrzeża Bałtyckiego, a w szczególności terenów gminy Choczewo, przed katastrofalnymi skutkami inwestycji energetycznych.
Zależy nam na tworzeniu ekologicznych i ekonomicznych warunków dla przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa, budownictwa, turystyki, handlu, obsługi życiowych potrzeb ludności oraz innych dziedzin aktywności gospodarczej zgodnie z lokalnymi strategiami zrównoważonego rozwoju.
Ludzie zamieszkujący stale i czasowo regiony nadmorskie mają prawo do bezpiecznego i godnego życia oraz do gwarancji poszanowania ich własności. Mają też prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji w sprawach publicznych ze strony wszystkich organów władz samorządowych i rządowych, przede wszystkim w zakresie budowy infrastruktury nuklearnej, energetycznej oraz technicznej stanowiącej przypuszczalne ograniczenia i zagrożenia dla ludności. Podejmujemy działania w celu obrony tych praw.
Naszym celem jest także obrona historycznych, kulturowych i humanistycznych wartości etosu odzyskanego dostępu do Morza Bałtyckiego.
Dokumenty
Tutaj znajdziesz dokumenty do przeczytania i do pobrania.
Statut Stowarzyszenia
Tutaj możesz zobaczyć statut naszego stowarzyszenia.
 • Siedziba Stowarzyszenia
 • Cele i sposób ich realizacji
 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Władze Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska
Tutaj możesz pobrać dokumenta deklaracji członkowskiej
 • Pobierz dokument
 • Przeczytaj dokładnie
 • Podpisz
 • Wyślij do nas
Petycja Online
Ocalmy najpiękniejszy fragment wybrzeża Bałtyku.
 • Podpisz petycję
 • Udostępnij ją znajomym
 • Jest nas coraz więcej
 • Ocalmy to miejsce!
Materiały filmowe - Dokumentalne, wywiadzy, reportarze
Staramy się gromadzić jak najwięcej informajcji dotyczącej naszej działalności i wszystkiego co dzieje się do okła naszej gminy w związku z zamiarami budowy elektrowni jądrowej.
Oto krótki film pokazujący jak istotna jest zmiana systemu energetycznego i zwiększenie rozwoju Odnawialnych Źroodeł Energi.
Dokument pokazuje projekt ElektrowniSolarnej znajdującej się na terenie Maroka i mającej zapewnić Wielkiej Brytanii znaczną część zapotrzebowania energetycznego.
Na filmie jesto omówione wielkie znaczenie rozproszonych źródeł enegi jak i zarówno i dywesyfikację.
Autorzy filmu mówią również o bardzo dużych kosztach ekspoatacji energetyki jądrowe.
Created for Baltyckie-sos.pl
Wróć do spisu treści