Spotkanie na plaży 23.06.2022 - Bałtyckie-SOS

Przejdź do treści
Spotkanie na Plaży w Słajszenie Wójt vs. Bałtyckie SOS
23 czerwca 2022 na plaży w Słajszewie odbyło się spotkanie. Studio Mewa na zlecenie TVP zaproponowało wywiad pomiędzy Wójtem Gm. Choczewo a członkami Stowarzyszenia Bałtyckie SOS.
Wywiad jest poświęcony bezpieczeństwie energetycznemu kraju.
Celem reżysera było nagranie rozmowy Wójta Wiesława Gębki ze  zwolennikami i przeciwnikami tej inwestycji.
Bałtyckie S.O.S. wraz z grupą przeciwników tej budowy miała szansę przedstawić swoje argumenty przemawiające za odrzuceniem tej lokalizacji, jednak jaki reportaż z tego powstanie czas pokaże.
Materiał ma się ukazać na jesieni w TVP 1.
Inwestycja ta zdewastuje całkowicie pas nabrzeżny naszych pięknych plaż i lasów i  nieodwracalnie zniszczy obszary objęte ochroną (NATURA 2000 i parki Krajobrazowe)
Przepiękna Gmina Choczewo szczycąca się nazwą Gmina Naturalnie Piękna na zawsze zmieni swoje oblicze z rolniczo-turystycznej na przemysłową.
My nie chcemy takiej przyszłości i zrobimy wszystko, aby do tego nie dopuścić.

Chcemy przypomnieć, że PEJ planuje wyciąć 688 hektarów lasów pod tą inwestycje a kolejne 92 hektary mają zostać wycięte pod infrastrukturę kolejową.


Created for Baltyckie-sos.pl
Wróć do spisu treści